”Voor het vervullen van je dromen” luidt de voorkant van het boek…

Dit boek ben ik gaan lezen nadat ik zijn ”21-day abundance challenge” had voltooid en het was een mooie aansluiting. Het boek leest makkelijk weg, ik raad je aan om elke dag 1 wet te lezen zo blijft alles op een rustige manier hangen. Mocht je geen zin hebben om het hele boek te lezen dan bij deze een beknopte samenvatting:

 1. De wet van pure potentialiteit
  Als mens ben je puur bewustzijn, dit is onze oerstaat. Puur bewustzijn, is pure potentialiteit, het veld van alle mogelijkheden en oneindige creativiteit. Alles wat je nodig hebt, dat ben je en draag je bij je maar de eerste wet daagt je wel uit je daarvoor open te stellen en er contact mee te maken.

  Toepassen:
  – Ik zal tijd reserveren om stil te zijn. Minstens twee maal per dag zal ik alleen en in stilte mediteren. Ongeveer een half uur in de ochtend en een half uur in de avond.
  – Ik zal elke dag de tijd nemen om één te worden met de natuur en in stilte getuigen zijn van de intelligentie van alles wat leeft. (Bekijk een zonsondergang, luister naar de regen, ruik aan de bloemen etc)
  – Begin elke dag met het voornemen ”Ik zal niet oordelen”

 2. De wet van het geven
  Het universum functioneert door middel van dynamische uitwisseling. Geven en ontvangen zijn verschillende aspecten van de stroom van energie door het universum. In onze bereidheid te geven wat we zelf willen hebben, zorgen we ervoor dat de overdaad van het universum door ons leven blijft circuleren.

  Toepassen
  – Wie ik ook tegenkom zal ik iets geven. Bijvoorbeeld: een compliment, een bloem, een stil gebed.
  – Vandaag zal ik dankbaar alles in ontvangst nemen wat het leven te geven heeft. Ik zal openstaan voor alle geschenken van de natuur en van anderen.
  -Ik zal mijn best doen om de rijkdom in mijn leven te laten circuleren door het geven en ontvangen van de kostbaarste geschenken van het leven: Zorg, Affectie, Waardering en Liefde. Elke keer dat ik iemand ontmoet, zal ik hem of haar in stilte geluk, vreugde en plezier wensen.

 3. De wet van het ‘Karma’
  Elke actie is een kracht, en de reactie keert met dezelfde kracht naar ons terug. Wat we zaaien, zullen we oogsten. En als we de acties ondernemen die anderen geluk en succes brengen, is de vrucht van ons karma geluk en succes.

  Toepassen:
  – Ik zal beseffen dat de beste manier om me voor te bereiden op de toekomst is om me in het heden volledig bewust te zijn van mijn keuzen.
  – Elke keer dat ik een keuze maak, zal ik mezelf twee vragen stellen: ‘Wat zijn de consequenties van de keuze die ik maak?’ en ‘Zal deze keuze mij en degenen die erdoor beïnvloed worden voldoening en geluk brengen?’
  – Ik laat mijn hart mij raad geven. Als de keuze me een aangenaam gevoel geeft zal ik die weg enthousiast inslaan. Als de keuze mij een onaangenaam gevoel geef zal ik de consequenties van mijn actie bekijken.

 4. De wet van de minste weerstand
  De intelligentie van de natuur werkt moeiteloos. Onbekommerd, harmonieus en liefdevol. Als we de krachten van harmonie, vreugde en liefde gebruiken, creëren we moeiteloos succes en geluk.

  Toepassen:
  – Ik zal me toeleggen op acceptatie. Vandaag zal ik de mensen, situaties, omstandigheden en gebeurtenissen accepteren zoals ze zich voordoen. Ik zal weten dat elk moment is zoals het moet zijn. Omdat het hele universum is zoals het moet zijn.
  – Ik zal verantwoordelijkheid nemen voor mijn situatie en voor alle gebeurtenissen die ik als problemen zie.
  – Ik zal afstand nemen van de behoefte mijn standpunt te verdedigen. Ik zal niet proberen anderen te overtuigen of over te halen tot mijn standpunt.


  5. De wet van intentie en wens
  Inherent aan elke intentie en wens is het mechanisme ter vervulling daarvan. Intentie en wens in het veld van pure potentialiteit hebben een oneindig organisatievermogen.

  Toepassen:
  – Ik zal een lijst maken van al mijn wensen en deze lijst altijd bij me dragen. Ik zal naar deze lijst kijken voor ik het moment van stilte inga, ik zal ernaar kijken wanneer ik s’ochtends wakker wordt en wanneer ik ga slapen.
  – Ik zal deze lijst met wensen loslaten en overgeven aan het universum. Ik zal erop vertrouwen dat als de zaken voor mij niet goed lijken te gaan, daar een reden voor is.
  – Ik zal mezelf eraan herinneren dat alles wat ik doe vanuit op een heden gericht bewustzijn zal zijn.


  6. De wet van afstand nemen
  In afstand nemen ligt onzekerheid vast. Wanneer we vertrouwen op die onzekerheid raken we vrij van de conditionering, van het bekende en van ons verleden. Wanneer we bereid zijn in het onbekende te stappen geven we ons over aan de creativiteit van onze pure potentialiteit.

  Toepassen:
  – Ik zal me wijden aan het afstand nemen. Ik zal mezelf en de mensen om mij heen de vrijheid geven te zijn zoals ze zijn. Mijn mening over hoe dingen zouden moeten zijn zal ik loslaten.
  – Vandaag zal ik de onzekerheid beschouwen als een ingrediënt van mijn ervaringen en onzekerheid accepteren.
  – Ik zal in het veld van alle mogelijkheden stappen en mij verheugen op de opwinding die zich kan voordoen als ik me openstel voor een oneindig aantel keuzen.


  7. De wet van het ‘Dharma’ ofwel: Doel in het leven.
  Iedereen heeft een doel in dit leven, een unieke gave of een bijzonder talent dat hij of zij aan anderen kan geven. Je doel in het leven is op zich al het vinden van dit doel en het dan inzetten voor jezelf en anderen.

  Toepassen:
  – Ik zal aandacht besteden aan mijn lichaam en mijn ziel. Ik zal me bewust zijn van de stilte in mijn hart. Ik zal het bewustzijn van het tijdloze, eeuwige Zijn met me meedragen te midden van tijdgebonden ervaringen.
  – Ik zal een lijst maken van mijn unieke talenten. Dan zal ik alle dingen opschrijven die ik graag doe terwijl ik mijn unieke talenten gebruik ten dienste van de mensheid.
  – Ik zal mezelf elke dag vragen ‘Hoe kan ik van dienst zijn?’ en: ‘Hoe kan ik helpen?’ De antwoorden op deze vragen zullen me in staat stellen mijn medemensen met liefde te helpen en van dienst te zijn.
  Appeltje eitje toch!? Succes is alles wat ik je kan wensen, Namaste!